Έντομα, Υγεία και Οικογένεια

Επιστημονική επιμέλεια ενότητας:

 

Τα έντομα είναι το πολυπληθέστερο κομμάτι του Ζωικού Βασιλείου και η σχέση του με τον άνθρωπο ήταν πάντοτε στενή, είτε με τα οφέλη που του έδινε, είτε με τις ζημιές που του προκαλούσε. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 25% περίπου των εντόμων είναι παράσιτα ή αρπαχτικά άλλων εντόμων, ενώ τα έντομα είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνα για την ανακύκλωση των θρεπτικών συστατικών, τον εμπλουτισμό των εδαφών και τη διαχείριση των νεκρών ζώων αλλά και των περιττωμάτων τους. Μαζί με την εξέλιξη του ανθρώπου κάποια έντομα άρχισαν να εξαρτώνται από αυτόν. Ψείρες, κοριοί, μύγες, σκαθάρια των χαλιών και διάφορα είδη σκόρων και ψύλλων τον ακολουθούν παντού και συνυπάρχουν στην καθημερινότητα του.

Όταν ο Homo sapiens (σοφός άνθρωπος) εμφανίσθηκε στη γη, τα έντομα είχαν ήδη μία πολύ μακρά ιστορία. Από την αρχαία εποχή είναι γνωστό ότι τα έντομα δημιουργούσαν προβλήματα στον άνθρωπο ...

Κουνούπια

& υγεία​​

Το κουνούπι είναι ένα έντομο το οποίου ο βιολογικός κύκλος απαιτεί την ύπαρξη έστω και μικρής ποσότητας νερού. Ο βιολογικός κύκλος του κουνουπιού αποτελείται από το ωό, τη προνύμφη στάδιο, τη νύμφη και τέλος το ακμαίο. Εκτός από το τελευταίο στάδιο (ακμαίο-το γνωστό ενοχλητικό κουνούπι που μας τσιμπά) όλα τα άλλα διαβιούν στο νερό...

περισσοτερα

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας με κατοικίες που διαθέτουν κεντρική θέρμανση και καλά σφραγισμένα παράθυρα δημιουργεί μικρο-περιβάλλοντα με σταθερές συνθήκες ευνοώντας την ανάπτυξη των εντόμων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους...