Επιμέλεια άρθρου

 

 

Επιστημονικός συνεργάτης Μονάδας Αιμορραγικών Διαθέσεων

Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»

«ΑΝΟΙΓΕΙ» Η ΜΥΤΗ ΤΟΥ…

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ;

Η αιμορραγία  από τη μύτη είναι σχετικά συχνή στα μικρά παιδιά. Αυτό οφείλεται στο ότι τα αγγεία της περιοχής βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια του βλεννογόνου και είναι ιδιαίτερα εύθραυστα.

 

Στην Ελληνική ιατρική ορολογία χρησιμοποιούνται οι όροι:

  -«επίσταξη» για μικρή, σε σταγόνες απώλεια αίματος και

  -«ρινορραγία» για μεγαλύτερη, συνεχή ροή αίματος.

 

Τα συνηθέστερα αίτια  αιμορραγίας  από τη μύτη είναι τοπικής φύσεως, όπως:

  -ρινίτιδες,

  -τραυματισμοί των αγγείων της περιοχής

  -κιρσοί των αγγείων της περιοχής.

 

Διερεύνηση χρειάζεται σε:

  -αμφοτερόπλευρες ρινορραγίες,

  -αυξημένη συχνότητα με πάνω από δύο φορές την εβδομάδα για μεγάλα

    χρονικά διαστήματα,

  -διάρκεια πάνω από 10’

  -ανάγκη ιατρικής παρέμβασης ή μετάγγισης αίματος.

 

Σε αυτή την περίπτωση είναι καταρχήν απαραίτητες

 

1. Η ΩτοΡινοΛαρυγγολογική εξέταση προς αποκλεισμό τοπικών αιτίων ρινορραγίας.

 

2. Ο έλεγχος αιμορραγικής διάθεσης, στον οποίο αναζητείται:

    -αν το παιδί εκτός από τις ρινορραγίες παρουσιάζει μελανιές χωρίς εμφανή αιτία («εύκολες» εκχυμώσεις)

    -αν έχει αιμορραγήσει κατά την ανατολή ή την απόπτωση των νεογιλών οδόντων.

    -αν έχει παρουσιάσει δυσεπίσχετη αιμορραγία μετά από χειρουργικές επεμβάσεις.

    -αν στο οικογενειακό ιστορικό παρατηρούνται ρινορραγίες, μηνορραγίες και αιμορραγίες μετά από οδοντιατρικές εργασίες ή χειρουργικές

      επεμβάσεις,

    -αν υπάρχουν κληρονομικές διαταραχές της πήξης του αίματος

 

Ο εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει: 

    -γενική εξέταση αίματος, που θα δείξει αν το παιδί έχει αναιμία ή χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων,

    -αδρό έλεγχο αιμόστασης, σε συνδυασμό με

    -έλεγχο για την πιο συχνή κληρονομική διαταραχή της αιμόστασης (νόσος von Willebrand).

 

Εάν αποδειχθεί ότι υπάρχει υποκείμενη διαταραχή της αιμόστασης σκόπιμη είναι η παρακολούθηση του παιδιού από  ειδικό κέντρο, που στην Αθήνα βρίσκεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» (Μονάδα Αιμορραγικών Διαθέσεων).